Condiții generale de utilizare

În vigoare de la 01/07/2021

 

Acești Termeni generali de utilizare (în continuare, „ Termenii ”) oferă un cadru legal pentru utilizarea site-ului www.maped.com (în continuare, „ Site-ul web ”) de către utilizatorii adulți (în continuare, „ Utilizatorul ”).

 

Termenii sunt disponibili în zona „ Condiții generale de utilizare ” a site-ului web și pot fi tipăriți de utilizator în orice moment.

 

Maped și Utilizatorul sunt denumiți în continuare în mod individual „Partidul” și împreună „Părțile”.

 

Site-ul web permite utilizatorilor să vizualizeze informații despre materialele școlare și de birou la vânzare (în continuare, „Produsele”).

 

Toată utilizarea site-ului web implică faptul că utilizatorul acceptă cea mai recentă versiune a Condițiilor, pe care declară că le-a citit, fără rezervare sau restricție.

 

Maped își rezervă dreptul de a modifica unilateral conținutul acestor Termeni în orice moment.

 

 

Articolul 1: Aviz juridic

Site-ul este publicat de Maped, o societate pe acțiuni simplificată cu un capital de 5.155.000 euro, numărul de înregistrare Annecy Tr ade 325 720 423 și un sediu social la 530 route de Pringy – 74370 Argonay – Franța.

Număr de telefon: +33 (0) 4 50 27 26 85

E-mail: contact@maped.fr

Directorul publicației este: Jacques-Antoine Lacroix, CEO

Număr TVA intracomunitar : FR 62325720423

 

Site-ul www.maped.com este găzduit de Claranet, o companie cu sediul social la 32 Rue Breguet – 75011 Paris – Franța și numărul de telefon +33 (0) 1 44 78 63 65.

 

 

Articolul 2: Acces la site-ul web

2.1 Descrierea site-ului web

 

Site-ul oferă utilizatorului acces gratuit la următoarele servicii: informații despre produsele Maped, Maped Creativ, Maped Picnik și Joustra, informații despre oferte și evenimente și informații despre compania Maped.

 

Site-ul este liber de accesat din orice locație de către orice utilizator cu acces la internet. Orice costuri suportate de Utilizator pentru accesarea serviciului (echipamente IT, software, conexiune la internet etc.) sunt responsabilitatea lor.

 

2.2 Metode de acces

 

Site-ul web poate fi accesat de oricine.

 

 

Articolul 3: Reguli de conduită

Pentru a avea acces la site-ul web, utilizatorul se va abține să nu se comporte într-un mod care ar putea deteriora imaginea Maped sau a oricărui alt utilizator.

 

Utilizatorul răspunde în nume propriu pentru conținutul pe care îl partajează pe site. Maped nu poate fi tras la răspundere pentru niciun motiv.

 

Mai exact, utilizatorul se va abține de la:

 

 • Încercarea de a obține informații de la un alt utilizator despre viața lor personală;
 • Postarea de conținut pe site care este insultant, urăsc, rasist, discriminator, denigrant, obscen, vulgar, calomniant, contravine unei prevederi legale / de reglementare / contractuale sau încurajează un comportament care ar fi văzut ca fiind reprobabil în ochii legii;
 • Postarea conținutului pe site care ar putea încălca drepturile terților;
 • Postarea de conținut pe site care nu are legătură cu scopul site-ului, inclusiv conținut promoțional, publicitate și realizarea oricărui tip de vânzare.

 

În general, utilizatorul se va abține de la:

 

 • Asigurarea identității unei terțe părți sau a altui Utilizator sau pretinderea că este angajat sau reprezentant al Maped;
 • Efectuarea de hacking, spam, pescuit, inundații sau orice altă activitate pentru a dăuna Maped sau altor Utilizatori.

 

 

Articolul 4: Date cu caracter personal

Datele personale pe care Maped le primește de la Utilizator sunt informațiile necesare pentru utilizarea site-ului web.

 

Aceste date cu caracter personal trec prin prelucrarea computerizată, care permite Maped să identifice fiecare utilizator, să comunice cu ei, să răspundă la orice întrebări și să gestioneze în mod corespunzător relația socială în cazul unui mesaj trimis prin intermediul formularului de contact sau al unui abonament la newsletter.

 

Datele personale sunt trimise la Maped în primă instanță pentru a gestiona relația. Maped poate apoi să-l partajeze cu alți destinatari care furnizează servicii asociate site-ului, așa cum este autorizat sau prevăzut de lege.

 

În acest caz, sunt transferate doar datele personale vitale. Maped se asigură, de asemenea, că furnizorii respectă instrucțiunile sale, luând toate măsurile adecvate pentru a păstra securitatea datelor personale ale utilizatorilor și a respecta reglementările relevante.

 

Datele cu caracter personal sunt păstrate pentru perioada necesară pentru a gestiona corect relația. Acesta nu va fi reținut mai mult de trei ani de la ultima solicitare care rămâne fără răspuns, atâta timp cât Utilizatorul nu solicită ștergerea acestuia și / sau nu se opune între timp utilizării sale.

 

Maped folosește toate măsurile adecvate pentru a păstra securitatea și confidențialitatea datelor personale pe care le primește.

 

În conformitate cu reglementările aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și în limitele oricăror limitări aplicabile, Utilizatorul poate exercita dreptul de a accesa, rectifica, opune utilizarea, face portabil, restricționa prelucrarea și șterge datele lor personale.

 

Pentru a face acest lucru, utilizatorul ar trebui să contacteze unul dintre următoarele:

– E – mail: dpo@maped.fr

– Postare:

 

MAPED ROMANIA STATIONERY PRODUCTS S.R.L.

Departamentul serviciu clienți
Cotroceni Business Center,
Bd Iuliu Maniu 7, bl.A, sc.2, floor 2
61072 BUCURESTI SECTORUL 6
România

 

Aceștia vor primi un răspuns în termen de o lună.

 

Dacă este necesar, Utilizatorul poate depune o reclamație la autoritatea franceză pentru protecția datelor CNIL. Cu toate acestea, ei pot contacta mai întâi Maped, care va răspunde în termen de două luni.

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate a Maped.

 

 

Articolul 5: Cookie-uri

Vă rugăm să consultați aici politica noastră privind cookie-urile.

 

 

Articolul 6: Proprietatea intelectuală

Conținutul site-ului web (imagini, text, sigle, nume de produse etc.) este proprietatea exclusivă a lui M aped, care este singurul proprietar al drepturilor de proprietate intelectuală pentru acest conținut. Nu este permisă nicio reproducere, totală sau parțială.

 

Utilizarea site-ului web nu conferă utilizatorului niciun drept asupra mărcilor, logo-urilor, desenelor, fotografiilor, denumirilor produselor sau a conținutului protejat de drepturile de proprietate intelectuală aparținând Maped sau utilizate de Maped.

 

Utilizatorul recunoaște că are dreptul de a accesa și de a vizita site-ul web numai pe o bază neexclusivă și privată. În niciun caz nu au drepturi de proprietate asupra site – ului web și a elementelor sale.

 

Accesarea site-ului web nu conferă nicio licență de utilizare a site-ului web și a elementelor sale fără acordul scris prealabil din partea Maped sau pentru elementele care nu sunt deținute de Maped, partenerii sau furnizorii săi.

 

Fără acordul scris prealabil de la Maped, orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, reprezentarea, adaptarea și traducerea site-ului web și / sau a elementelor acestuia, în totalitate sau parțial, utilizând orice proces și pe orice suport, este strict interzisă și constituie o încălcări care ar putea duce la proceduri judiciare și sancțiuni penale și / sau civile în temeiul Codului francez de proprietate intelectuală și, mai general, al legislației privind proprietatea intelectuală.

 

 

Articolul 7: Raportarea activității și a conținutului ilegal

Dacă un Utilizator observă că un Utilizator al acestuia nu a încălcat niciuna dintre regulile de conduită de la articolul 4 de mai sus și, mai general, dacă un Utilizator cunoaște orice activitate sau conținut ilegal, acesta ar trebui să informeze imediat Maped folosind funcția „Contact” de pe site.

 

Utilizatorul ar trebui să ofere Maped toate informațiile necesare, inclusiv:

 • Data raportului;
 • Dacă este o persoană fizică, numele complet, locul de muncă, adresa, naționalitatea, data și locul nașterii; dacă o persoană juridică, statutul, numele companiei, sediul social și persoana fizică care o reprezintă legal ;
 • O descriere a faptelor controversate și locația exactă a acestora pe site;
 • Și dacă conținutul este ilegal:
  • Motivele pentru care conținutul ar trebui eliminat, inclusiv dispozițiile legale aplicabile și justificările;
  • O copie a mesajului trimis autorului sau editorului conținutului controversat pentru a-i cere să îl suspende, să îl retragă sau să îl modifice sau un motiv pentru care autorul sau editorul nu au fost contactați.

 

Dacă conținutul se dovedește a fi ilegal, după ce a verificat aceste elemente , Maped va elimina conținutul controversat sau va face imposibilă accesarea acestuia.

 

Vă rugăm să rețineți că, dacă un Utilizator prezintă Maped cu conținut pe care îl consideră ilegal, știind că acest lucru este neadevărat, acesta poate fi tras la răspundere penală.

 

Maped își rezervă dreptul de a șterge orice conținut care apare pe site-ul web care ar putea încălca Termenii în conformitate cu prevederile prezentate mai jos.

 

 

Articolul 8: Actualizări ale site-ului web

Maped poate considera necesară actualizarea sau resetarea anumitor aspecte ale site-ului web și ale elementelor sale.

 

Maped își rezervă dreptul de a dezvolta site-ul web, inclusiv prin furnizarea de noi funcții sau prin modificarea sau ștergerea caracteristicilor.

 

Aceste actualizări, resetări și evoluții pot împiedica temporar utilizatorul să acceseze site-ul web și / sau să modifice arhitectura site-ului web și a elementelor sale . Utilizatorul recunoaște în mod expres acest lucru și Maped nu poate fi tras la răspundere.

 

 

Articolul 9: Îndepărtarea

Maped își rezervă, de asemenea, dreptul de a partaja orice conținut controversat autorităților care solicită acest lucru în cazul în care contravine unei prevederi legale.

 

Mai mult, Maped își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni în justiție împotriva oricărui Utilizator contravențional de a solicita despăgubiri pentru orice prejudiciu pe care îl suferă ca urmare.

 

 

Articolul 10: Răspunderea

Cu excepția cazurilor specifice acoperite în acest articol, Maped poate fi tras la răspundere numai în condiții de drept comun.

Deși sursele de informații utilizate pe site sunt considerate a fi fiabile, site-ul web nu le garantează lipsa de defecte, erori sau omisiuni.

 

Informațiile sunt partajate numai ca linii directoare generale și nu au valoare contractuală. În ciuda datelor periodice de actualizare , site-ul web nu poate fi tras la răspundere pentru modificările aduse dispozițiilor administrative și legale care apar după publicare. Site-ul nu poate fi considerat responsabil pentru utilizarea sau interpretarea informațiilor pe care le conține.

Maped este răspunzător doar pentru o obligație de mijloace în ceea ce privește furnizarea site-ului web și nu poate fi trasă la răspundere pentru orice pierdere, vătămare sau pagube directe sau indirecte de orice fel rezultate din gestionarea, utilizarea, exploatarea, întreruperea sau funcționarea defectuoasă a site-ului web. .

 

Utilizatorul recunoaște că Maped nu poate garanta că site-ul web va îndeplini cerințele de performanță sau va funcționa în mod constant, fără întreruperi sau erori.

 

Dacă Maped devine conștient de faptul că site-ul web sau elementele sale au o defecțiune sau o eroare sau este informat de acest lucru de către un utilizator, acesta va face tot posibilul pentru a le rezolva.

 

În orice caz, Maped nu poate fi tras la răspundere pentru orice daune directe sau indirecte rezultate din faptul că Utilizatorul nu respectă Termenii, site-ul web sau elementele acestuia nu funcționează corect, site-ul web fiind modificat sau modificat de un utilizator, orice virus care infectează un utilizator. computer sau alte echipamente IT după utilizarea sau accesarea sau descărcarea de pe site-ul web sau orice atac asupra site-ului web sau a elementelor sale.

 

Maped nu poate fi tras la răspundere pentru niciun caz de forță majoră, astfel cum este definit de lege.

 

 

Articolul 11: Hiperlinkuri

Site-ul web conține hyperlinkuri către alte site-uri web. Deoarece Maped nu gestionează aceste site-uri web, nu le poate controla conținutul.

 

Prin urmare, Maped nu poate fi tras la răspundere pentru conținutul site-urilor web care pot fi accesate în acest mod, sau pentru orice colectare sau transfer de date cu caracter personal, instalarea cookie-urilor sau alte activități cu aceleași scopuri, efectuate de aceste site-uri web. Orice site web public sau privat poate face legătura cu site-ul web fără permisiunea prealabilă, cu condiția ca:

– Paginile site-ului web nu sunt încorporate în paginile altui site web;

– Se folosește doar adresa URL principală: www.maped.com (fără linkuri către alte pagini).

 

 

Articolul 12: Legea aplicabilă și instanțele competente

Termenii sunt supuși legislației franceze. Dacă nu poate fi găsită nicio soluție amiabilă la un litigiu între părți, problema va fi înaintată instanțelor franceze.

 

 

Articolul 13: Modificări ale Termenilor

Maped își rezervă dreptul de a modifica, adăuga sau înlocui prevederile din Termeni. Aceste modificări vor intra în vigoare atunci când noii Termeni sunt adăugați pe site sau prin orice altă formă de notificare.